MIYABI 5000 FC-D Shotoh knife, 13 cm 34680-131-0
Menu
0